Wat onze klanten willen weten

Neen, we houden dan niet van veel tekst op de website. Wij staan al jaren voor persoonlijk advies en begeleiding. We houden dat graag zo. Op deze pagina verzamelden we enkele vaak voorkomende vragen, maar we raden steeds aan om een afspraak te maken met één van onze specialisten zodat we kunnen luisteren en je van A tot Z kunnen verder helpen.

Autoverzekering

Toelichting:

Bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde, moet u zelf de medische kosten dragen. De verzekering veiligheid van de bestuurder is de ideale aanvulling op uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Meer over de autoverzekering

Concreet:

 • Dekking van de medische kosten & arbeidsongeschiktheid na een ongeval
 • Vergoeding bij overlijden

Toelichting:

De bijstandsverzekering auto zorgt voor de pechverhelping of het wegslepen van uw wagen na pech of een ongeval. Dit geldt zowel voor autopech in België als in het buitenland.

Meer over de autoverzekering

Concreet:

 • Repatriëring van uw auto
 • Vervangwagen
 • Repatriëring van de betrokken personen
 • Bijstand bij diefstal van uw wagen
 • Opsturen van wisselstukken in geval van een technisch probleem

Toelichting:

De rechtsbijstandsverzekering helpt u bij het informeren over uw rechten en zoekt naar een aanvaardbare en onmiddellijke schikking in geval van een conflict met de tegenpartij. Is dit niet mogelijk dan komen onze specialisten tussen in de procedurekosten en de erelonen van uw advocaat.

Meer over de autoverzekering

Concreet:

 • Burgerlijke & strafrechtelijke verdediging
 • Vergoeding van de honoraria (advocaten, experten) en kosten van een eventuele rechtsvordering
 • Geen administratieve rompslomp

Toelichting:

Het Europees aanrijdingsformulier is hierbij van groot belang. Dit formulier is binnen elke lidstaat van de Europese Unie gelijk opgesteld zodat deze voor weinig taalproblemen kan zorgen. Dit formulier zorgt ook voor een snellere regeling van het ongeval, zowel in binnen- als buitenland. Controleer dus altijd zeker als u dit formulier mee hebt voor u op reis vertrekt! Enkel de taalbarrière zorgt er wel voor dat dit natuurlijk niet altijd van een leien dakje kan lopen.

Meer over de autoverzekering

Concreet:

 • Gebruik het Europees aanrijdingsformulier
 • Contacteer ons voor bijstand

Hebt u een financiering lopen voor de wagen?

Dan kan een omniumverzekering zeker interessant zijn. Als de wagen veel schade heeft bij een ongeval, dan zult u zonder de omniumverzekering zowel de schade van uw wagen als uw financiering moeten betalen. Dat zijn dus twee zware kosten die u tegelijkertijd zal moeten aflossen.

Meer over de autoverzekering

Hebt u geen financiering lopen?

Dan bekijkt u best even uw eigen financiële situatie. Daarbij is er ook een groot verschil tussen een volledige en beperkte omnium. U kunt makkelijk omschakelen tussen beide.Reisverzekering

Toelichting

Een doorlopende reisverzekering – met dekkingen bij annulering, nood aan bijstand en/of bagageproblemen – geldt, zoals de naam zelf zegt, voor een volledig kalenderjaar en is geldig in België en in het buitenland voor zover die dekkingen voorzien zijn in uw verzekering. U hoeft niet naar Turkije of Spanje te trekken om van die dekking te kunnen genieten. Ook vakantie in eigen land is in dat geval gedekt.

Meer over de reisverzekering

Natuurlijk moet u alle voorwaarden eens nakijken want soms moet u minstens een aantal kilometer van je woning op vakantie gaan om van alle dekkingen te kunnen genieten. Anderzijds zijn er polissen die net meer garanties bieden voor bijstand in België. Denk maar aan vervoer van de wagen bij pech, repatriëring naar huis, kinderoppas bij ziekenhuisopname, ondersteuning van slotenmaker of gezinshelp(st)er. Het is dus zeker verstandig om uw polis eens goed na te lezen voor u vertrekt op weekend.Familiale verzekering

Toelichting

Een gezinsverzekering staat in de volksmond bekend als "de familiale" en wordt vaak ook omschreven als Familiale Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering of kortweg BA Familiale of soms ook als de Verzekering Privéleven. Dergelijke polis vergoedt de schade aan een derde waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent en die niet onder uw contractuele verplichtingen valt.

Meer over de familiale verzekering

Deze verzekering vergoedt met ander woorden de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die u in het kader van uw privéleven aan een derde hebt toegebracht. Vaak is er wel een vrijstelling voorzien zodat u een eerste schijf zelf moet betalen. Er zijn heel wat formules en wij kunnen u zeker helpen bij de keuze van de meest geschikte polis. Zo kan deze polis, naast schade van uzelf en uw gezinsleden, ook de schade dekken van personen die bij u inwonen, van uw poetsvrouw of uw babysit in de uitoefening van hun functie en zelfs ook van uw huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd. Voor een kleine prijs biedt deze verzekering dus een ruime bescherming. Als goede huisvader is het dan ook een kwestie van gezond verstand om een dergelijke polis af te sluiten.

Toelichting

Voor de medische kosten van uw buurman kan u rekenen op uw familiale verzekering. Als uw hond naar u bijt, zal de familiale niet tussenkomen maar een Persoonlijke Ongevallenverzekering wel.

Meer over de familiale verzekeringHospitalisatie verzekering

Toelichting:

Ja, in België hebt u vrije keuze bij welk ziekenhuis u de behandeling wenst uit te voeren.

Meer over de hospitalisatie verzekering

Uitzondering:

Enkel zijn er bepaalde uitzonderingen als dit gaat om de duurdere ziekenhuizen. Dit met betrekking tot de ereloonsupplementen, als deze hoger liggen dan gemiddeld. Deze ziekenhuizen bevinden zich voornamelijk in regio Brussel. Binnen deze ziekenhuizen zal de verzekering slechts een deel van de kosten dekken tot een bepaald limiet.

Wanneer zal de hospitalisatieverzekering de plastische chirurgie dekken?

Als dit gaat om een reconstructieve ingreep. Dit betreft een ingreep om lichamelijke letsels als gevolg van ongeval, ziekte of aangeboren afwijking te herstellen of tot minimale schade te herleiden. Bijvoorbeeld: reconstructie van de borst na borstkanker. Uiteraard moet je rekening houden met eventuele franchise, vergoedingsplafonds, etc.

Meer over de hospitalisatie verzekering

Wanneer zal de hospitalisatieverzekering de plastische chirurgie niet dekken?

Als dit gaat om een esthetische ingreep, een meer bepaalde schoonheidsingreep. Een verzekering mag wettelijk alleen tussenkomen als het gaat om een onzeker risico. Een bewust gekozen schoonheidsoperatie wordt dus niet gedekt.Woningverzekering

Toelichting:

Sommige verhuurders verzekeren de huurders mee in hun eigen woningverzekering. Door een speciale clausule in het verzekerings-en huurcontract wordt er afstand van verhaal ingebouwd waardoor de verzekeraar van de eigenaar geen terugvordering zal doen op de aansprakelijke huurder.

Meer over de woningverzekering

De huurders dienen in dit geval enkel hun eigen inboedel te verzekeren en niet hun huurdersaansprakelijkheid De verhuurder heeft bovendien de garantie dat de huurders altijd verzekerd zijn en bij een schadegeval zal er slechts aangifte gedaan moeten worden bij één verzekeraar wat een vlottere regeling bevordert.

Toelichting:

Een huurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert enkel de gevallen waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden (vb.een brand ontstaan door de droogkast van de huurder, een kapotte ruit of een verstopte WC die overloopt en waterschade veroorzaakt).

Er zijn immers heel wat schadegevallen waarvoor de huurder niet aansprakelijk gesteld kan worden (vb.een brand die ontstaat door een gebrek van de elektriciteitskast, inbraakschade, stormschade, waterschade door een lek van een ingebouwde waterleiding of een overstroming).

De verzekering van de eigenaar-verhuurder zal bovendien meer vergoeden dan de verzekering van de huurder. De eigenaar is immers verzekerd in nieuwwaarde en de huurder in werkelijke waarde.

Meer over de woningverzekering

Voorbeeld:

De smartphone van de huurder vat tijdens het opladen vuur en de woning loopt zware schade op. De renovatie kost 100.000 €.

De eigenaar ontvangt 100.000 € van zijn woningverzekeraar voor de renovatie. Tenzij er afstand van verhaal is voorzien, vordert de verzekeraar van de eigenaar de werkelijke waarde terug van de verzekeraar van de huurder, nl.100.000 € – slijtage. Het % slijtage wordt bepaald door een combinatie van ouderdom, waardevermindering en onderhoud en kan dus per schadegeval en expert verschillen aangezien dit een subjectief gegeven is.